Công trình tiêu biểu

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI – TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

NHÀ MÁY GIẤY SÀI GÒN

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC BÌNH THUẬN

 NHÀ MÁY GẠCH HẢI DƯƠNG

 NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC BÌNH THUẬN